Aantal blootgestelden beperken door werkzaamheden in afgescheiden ruimte uit te voeren

Type oplossing


Technisch

  • Plaats arbeidshygiënische strategie:
    • 3 organisatorische maatregelen

Beschrijving oplossing


Door in de garage/werkplaats een gedeelte in te richten als werkplek voor lassen/slijpen/schuren schoonblazen van filters (DME-stof) en dergelijke is het mogelijk daar dusdanige voorzieningen te treffen dat het aantal mogelijke blootgestelden buiten deze ruimte zo laag mogelijk is.

Oplossing voor


Blootstelling van de medewerkers aan vrijkomend stof die niet direct betrokken zijn bij deze werkzaamheden en dus ook geen adembescherming dragen.

Beoogde effecten


Arbo / ergonomie effect:

  • Geen blootstelling aan stof van de niet direct betrokkenen.

 

Randvoorwaarden


Techniek:

  • Er moet of in de garage/werkplaats een speciale plek worden gecreëerd, of  er moet ergens een nieuwe werkplek gemaakt worden.

Invoering


Invoeringstermijn:

  • Kan per direct.


Aanschafkosten:

  • Afhankelijk van de gekozen oplossing.