Lasrook: aantal blootgestelden beperken door werkzaamheden in afgescheiden ruimte uit te voeren

Type oplossing


Technisch

  • Plaats arbeidshygiënische strategie:
    • 3 organisatorische maatregelen

Beschrijving oplossing


Door in de garage/werkplaats een gedeelte in te richten als werkplek voor lassen/slijpen/schuren en dergelijke is het mogelijk daar dusdanige voorzieningen te treffen dat het aantal mogelijke blootgestelden buiten deze ruimte zo laag mogelijk is.

Oplossing voor


Blootstelling van de medewerkers aan lasrook die niet direct betrokken zijn bij de laswerkzaamheden en dus ook geen adembescherming dragen.

Beoogde effecten


Arbo / ergonomie effect:

  • Geen blootstelling aan lasrook van de niet direct betrokkenen.

Randvoorwaarden


Techniek:

  • Er moet of in de garage/werkplaats een speciale plek worden gecreëerd, of  er moet ergens een nieuwe werkplek gemaakt worden.

Invoering


Invoeringstermijn:

  • Kan per direct.


Aanschafkosten:

  • Afhankelijk van de gekozen oplossing.