Adembescherming, fijnstofmasker (PBM Lasrook)

Type oplossing


Technisch

  • Plaats arbeidshygiënische strategie:
    • 4 persoonlijke beschermingsmiddelen

Beschrijving oplossing


Tijdens de werkzaamheden wordt er gebruik gemaakt persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Lasrook levert gezondheidsrisico’s bij inademing van de damp en de stofdeeltjes. Bronafzuiging is de meest effectieve oplossing, maar soms niet afdoende. Dan moet men adembescherming dragen. Dit kan bijvoorbeeld met een fijnstofmasker (“snuitje”), dat achter de laskap wordt gedragen, of een laskap met een aanblaasunit (zie oplossingentabel). De laskap met aanblaasunits worden vooral gebruikt als er veel gelast moet worden (dus een lange inschakeltijd) en als er gelast wordt aan RVS omdat daar kankerverwekkende componenten bij vrijkomen.
Voor kortdurende laswerkzaamheden is een fijnstofmasker, speciaal voor lasrook, een zeer goed middel. Het masker zelf is een FFP2 masker (EN149: 2001) en hierdoor te gebruiken tot een lasrookconcentratie van 10x de grenswaarde (dus tot 10 mg/m³) en voorzien van een koolstoflaag om gassen zoals ozon af te vangen.
Aan de binnenkant zit een brede zachte foamlaag ter verbetering van de aansluiting op het gezicht en draagcomfort.

ffp2 1 ffp2 2

Oplossing voor


Blootstelling van medewerkers aan lasrook.

Beoogde effecten


Arbo / ergonomie effect:

  • Geen blootstelling aan lasrook.

Implementatie


Invoeringstermijn:

  • De producten zijn al op de markt te verkrijgen.

Aanschafkosten:

  • Circa € 8,- per stuk (gaan meestal per doos van 10 stuks)

Mogelijke leveranciers:

  • O.a. Wiltec, 3M, Intersafe-Groeneveld

Achtergrondinformatie