Doseersysteem bewerkings vloeistof

Type oplossing

Technisch

 • Plaats arbeidshygiënische strategie:
  • 2 afscherming bron

 

Beschrijving oplossing

Voorkomen van blootstelling, met name huidcontact,  door vanuit de voorraadtank van de machine direct de hoeveelheid metaalbewerkingsvloeistof via een of meerdere slangen te doseren.

vloeistof Doseerder

Dit systeem kan MBV in nauwkeurig gedoseerde hoeveelheden en frequentie toedienen. Het dient geen
massale hoeveelheid MBV toe, maar druppels op de juiste plaats en daardoor blijft het werkstuk schoon.

Slangen op magneetvoet

Afzonderlijk instelbare slangen op magneetvoet.

Oplossing voor

Blootstelling van medewerkers aan metaalbewerkingsvloeistof.

Beoogde effecten

Arbo / ergonomie effect:

 • Het is niet meer nodig om te knoeien met spuitflesjes of oliekannetjes.
 • Geen handeling nodig van vaten.


Efficiency effect:

 • Minder tijdverlies doordat heen en weer lopen met kannetjes of flessen niet meer nodig is.
 • Betere koeling en smering waardoor de (standtijd) van het bewerkingsgereedschap optimaal wordt.


Baten:

 • Geen verspilling van vloeistoffen door morsen en afgevoerde restanten (tevens milieuvriendelijker).
 • Minder kans op fouten.
 • Minder schoonmaken.
 • Betere uitstraling.
 • Minder gevaar voor uitglijden door gemorst product.

Randvoorwaarden

Techniek:

 • In overleg met leverancier/ installateur kan bepaald worden welke type doseersysteem geschikt is voor de gewenste toepassing. Ook welke vloeistof gebruikt moet worden en de dosering daarvan kan samen met de leverancier bepaald worden.

Invoering

Invoeringstermijn:

 • De producten zijn al op de markt te verkrijgen.


Aanschafkosten:

 • Op aanvraag


Mogelijke leveranciers:

 • O.a. Stokvis-equipment, Overlander

Achtergrondinformatie

Stokvis-Equipment: www.stokvis-equipment.nl

Overlander: www.overlander.nl