Doseersysteem/dispenser

Type oplossing

 • Technisch/organisatorisch/overig
 • Plaats arbeidshygiënische strategie:
  • 1 wegnemen/beperking bron
  • 2 afscherming bron
  • 3 organisatorische maatregelen
  • 4 persoonlijke beschermingsmiddelen

Beschrijving oplossing

Door het gebruik van doseersystemen of dispenser wordt voorkomen dat de medewerker zelf gevaarlijke stoffen moet gaan overgieten. De kans op blootstelling (huid- en oogcontact) wordt hierdoor nihil.

Voorbeeld van doseersysteem

Voorbeeld van doseersysteem

Oplossing voor

Blootstelling van medewerkers aan gevaarlijke stoffen.

Door een goede werkmethode en de voorzieningen op de juiste manier te gebruiken kan blootstelling voorkomen worden.

Beoogde effecten

Arbo / ergonomie effect:

 • Geen blootstelling aan gevaarlijke stoffen.
 • Door de werknemer bewust te laten worden van de gevaren/risico’s van gevaarlijke stoffen én een goede werktechniek aan te leren tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden, kan blootstelling worden voorkomen.

Baten:

 • Altijd de juiste dosering.

Invoering

Invoeringstermijn:

 • Direct.  Systemen zijn al op de markt te verkrijgen.

Aanschafkosten:

 • Hangt sterk af van de uitvoering.