Doseersysteem met haspels Olie & Smeermiddelen

Type oplossing


Technisch

 • Plaats arbeidshygiënische strategie:
  • 2 afscherming bron

Beschrijving oplossing


Voorkomen van blootstelling, met name huidcontact,  door vanuit de voorraadtanks direct de hoeveelheid olie via de slangen te doseren.

Het doseren zelf kan met verschillende soorten afgifte pistolen, te weten:

 • De gewone pistoolkraan. Nadeel hierbij is dat de monteur niet kan zien hoeveel olie  of smeermiddel gedoseerd is, en dus hoeveel er nog moet. Kans op te veel doseren (morsen/overlopen).

    gewone pistoolkraan

 • Pistoolkraan voorzien van teller. Hier kan de monteur zien hoeveel olie of smeermiddel al is gedoseerd. Kans op te veel doseren gering.

   pistoolkraan met teller

 • Pistoolkraan verbonden aan een afgifte management systeem. Hierbij wordt van te voren de benodigde hoeveelheid olie of smeermiddel ingegeven in een computersysteem die daarna precies die hoeveelheid afgeeft. Kans op te veel doseren is nul.

    AMS 1    AMS 2

 

    Haspelkabinet, wandmodel            
    haspelkabinet wand

    Haspelkabinet, vrijstaand

    haspelkabinet vrij


Oplossing voor


Blootstelling van medewerkers aan smeermiddelen, olie, hydrauliekvloeistof, ruitensproeiervloeistof, koelvloeistof, enz.

Beoogde effecten


Arbo / ergonomie effect:

 • Het is niet meer nodig om te knoeien met kannetjes en trechters.
 • Geen handeling nodig van vaten.

 

Efficiency effect:

 • Minder tijdverlies doordat heen en weer lopen met kannetjes of flessen niet meer nodig is.
 • Alles is direct bij de hand en overzichtelijk geplaatst, zodat de zoektijd minimaal is.


Baten:

 • Geen verspilling van vloeistoffen door morsen en afgevoerde restanten (tevens milieuvriendelijker).
 • Minder kans op fouten.
 • Minder schoonmaken.
 • Betere uitstraling.
 • Minder gevaar voor uitglijden.

Randvoorwaarden


Techniek:

 • In overleg met leverancier/ installateur de juiste vorm kiezen (capaciteit, aansluitingen, aantal haspels, etc.).
 • Mogelijk voor vloeistoffen (olie, koelvloeistof, ruitensproeiervloeistof, enz) en gassen zoals perslucht en stikstof.
 • Montage mogelijk aan de muur, het plafond of een frame.

Invoering


Invoeringstermijn:

 • De producten zijn al op de markt te verkrijgen.


Aanschafkosten:

 • Haspelkabinet: 1000 – 3000 euro
  Haspels: 300 – 600 euro
  Afgifte pistool: 60 – 300 euro
  Afgifte management systeem: vanaf circa 1800 euro


Mogelijke leveranciers:

 • O.a. Overlander, Stokvis-Equipment

Achtergrondinformatie

Stokvis-Equipment: www.stokvis-equipment.nl

Overlander: www.overlander.nl