Handschoenen (PBM Olie & Smeermiddelen)

Type oplossing


Technisch

  • Plaats arbeidshygiënische strategie:
    • 4 persoonlijke beschermingsmiddelen

Beschrijving oplossing


Tijdens de werkzaamheden wordt er gebruik gemaakt persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Bij het werken met olie en smeermiddelen is huidcontact de belangrijkste blootstellingsroute. De olieproducten hebben een hele lage dampspanning waardoor ze slecht verdampen. De kans op inademing is daarom gering. Huidcontact is, ondanks alle getroffen voorzieningen zeker niet altijd te voorkomen. Vandaar dat men handschoenen dient te dragen. Belangrijk is wel dat de handschoenen bestendig zijn tegen de olie. Daarnaast moet de monteur wel met de handschoenen aan zijn werkzaamheden nog kunnen uitvoeren. Draagcomfort is daarom zeer belangrijk.

Oliebestendige handschoenen zijn in ieder geval de nitril handschoenen.
Naast de keuze van het materiaal is het ook belangrijk om na te gaan of er nog andere gevaren of voorwaarden zijn bij de werkzaamheden. Bijvoorbeeld is er sprake van snijgevaar of is vingergevoeligheid van belang. Met de leverancier kan gezocht worden naar een juist assortiment.

 nitril 1  nitril 2

 nitril 3

 Aantal voorbeelden van goede handschoenen.

Oplossing voor


Huidblootstelling olie en smeermiddelen.

Beoogde effecten


Arbo / ergonomie effect:

  • Geen huidblootstelling (handen) aan olie en smeermiddelen.

Invoering


Invoeringstermijn:

  • De producten zijn al op de markt te verkrijgen.


Aanschafkosten:

  • Circa € 4,- per stuk


Mogelijke leveranciers:

  • O.a. Wiltec, 3M, Intersafe-Groeneveld

Achtergrondinformatie