Handschoenen (PBM Accuzuur)

Type oplossing

Technisch

  • Plaats arbeidshygiënische strategie:
    • 4 persoonlijke beschermingsmiddelen


Beschrijving oplossing

Tijdens de werkzaamheden wordt er gebruik gemaakt van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Bij het werken met accu’s is huidcontact de belangrijkste blootstellingsroute. Accuzuur heeft een zeer lage dampspanning waardoor het slecht verdampt. De kans op inademing is daarom gering. Huidcontact is, ondanks alle getroffen voorzieningen zeker niet altijd te voorkomen. Een accu kan bijvoorbeeld beschadigd zijn, en tijdens het vullen kan men morsen of spatten. Vandaar dat men handschoenen (en oogbescherming) dient te dragen. Belangrijk is wel dat de handschoenen bestendig zijn tegen zuren. Daarnaast moet de monteur wel met de handschoenen aan zijn werkzaamheden nog kunnen uitvoeren. Draagcomfort is daarom zeer belangrijk.
Zuurbestendige handschoenen zijn in ieder geval de nitril, neopreen en natuurlijk rubber (of mengsels hiervan) handschoenen.
Naast de keuze van het materiaal is het ook belangrijk om na te gaan of er nog andere gevaren of voorwaarden zijn bij de werkzaamheden. Bijvoorbeeld is er sprake van snijgevaar of is vingergevoeligheid van belang. Met de leverancier kan gezocht worden naar een juist assortiment.

zuurbestendige hanschoenen

Voorbeelden van goede zuurbestendige handschoenen.

Oplossing voor

Huidblootstelling accuzuur.

Beoogde effecten

Arbo / ergonomie effect:

  • Geen huidblootstelling (handen) aan accuzuur.

 

Invoering

Invoeringstermijn:

  • De producten zijn al op de markt te verkrijgen.


Aanschafkosten:

  • Vanaf circa € 2,- per paar


Mogelijke leveranciers:

  • O.a. Wiltec, 3M, Intersafe-Groeneveld

Achtergrondinformatie