Handschoenen (PBM reinigers & ontvetters)

Type oplossing


Technisch

  • Plaats arbeidshygiënische strategie:
    • 4 persoonlijke beschermingsmiddelen

Beschrijving oplossing


Tijdens de werkzaamheden wordt er gebruik gemaakt persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Bij het werken met reinigers en ontvetters is huidcontact de belangrijkste blootstellingsroute. Bij de reinigers op basis van koolwaterstoffen moet ook rekening gehouden worden met de kans op inademing van de damp. Huidcontact is bij het werken met reinigers, ondanks alle getroffen voorzieningen, zeker niet altijd te voorkomen. Vandaar dat men handschoenen dient te dragen. Belangrijk is wel dat de handschoenen bestendig zijn tegen de gebruikte middelen. Daarnaast moet de monteur wel met de handschoenen aan zijn werkzaamheden nog kunnen uitvoeren. Draagcomfort is daarom zeer belangrijk.

Handschoenen van nitril zijn in ieder geval bestendige tegen de reinigers en ontvetters.
Naast de keuze van het materiaal is het ook belangrijk om na te gaan of er nog andere gevaren of voorwaarden zijn bij de werkzaamheden. Bijvoorbeeld is er sprake van snijgevaar of is vingergevoeligheid van belang. Met de leverancier kan gezocht worden naar een juist assortiment.

Aantal voorbeelden van goede handschoenen:

 nitril 3 nitril 4

 

 nitril 5

 

Oplossing voor


Huidblootstelling reinigers en ontvetters.

Beoogde effecten


Arbo / ergonomie effect:

  • Geen huidblootstelling (handen) aan reinigers en ontvetters.

 

Invoering


Invoeringstermijn:

  • De producten zijn al op de markt te verkrijgen.


Aanschafkosten:

  • Vanaf circa € 2,- per paar.


Mogelijke leveranciers:

  • O.a. Wiltec, 3M, Intersafe-Groeneveld

Achtergrondinformatie

Wiltec: www.wiltec.nl

3M: solutions.3mnederland.nl

Intersafe Groeneveld: www.intersafe-groeneveld.nl