Handschoenen (PBM) Auto- en Truckwasmiddelen

Type oplossing

 

  • Technisch
  • Plaats arbeidshygiënische strategie:
    • 4 persoonlijke beschermingsmiddelen

Beschrijving oplossing


Tijdens het opruimen van lekkages en/of gemorst product wordt er gebruik gemaakt persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Huidcontact is, ondanks alle getroffen voorzieningen zeker niet altijd te voorkomen. Vandaar dat men handschoenen dient te dragen. Belangrijk is wel dat de handschoenen bestendig zijn tegen de op te ruimen stof. Medewerkers van het tankstation en de wasstraat dienen persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen, gelaatsscherm of zuurbril) te dragen bij het verdunnen van producten. Welke PBM’s gebruikt dienen te worden staat in het Veiligheidsinformatieblad (VIB) van de producten. Wordt in het VIB niets vermeld over het type handschoen dat gedragen moet worden, dan is het gebruik van nitrilrubber handschoenen de veilige werkwijze. Schaf deze aan.
Oliebestendige handschoenen zijn in ieder geval de nitril handschoenen.
Voor ruitensproeiervloeistof is dit ook veelal neopreen of nitril. 

Goede handschoen 1         Goede handschoen 2Goede handschoen 3

Voorbeeld van goede handschoenen.

Oplossing voor


Huidblootstelling aan vloeistof tijdens opruimen bij lekkage en/of gemorst product.

Beoogde effecten


Arbo / ergonomie effect:

  • Geen huidblootstelling (handen) aan schadelijke stoffen.

Invoering


Invoeringstermijn:

  • De producten zijn al op de markt te verkrijgen.

Aanschafkosten:

  • Circa € 4,- per stuk

Mogelijke leveranciers:

  • O.a. Wiltec, 3M, Intersafe-Groeneveld

Achtergrondinformatie

 

URL(s), titel URL(s), webadres / documentnaam
Wiltec www.wiltec.nl
3M solutions.3mnederland.nl
Intersafe Groeneveld www.intersafe-groeneveld.nl