Handschoenen (PBM bewerkings vloeistof)

Type oplossing

Technisch

  • Plaats arbeidshygiënische strategie:
    • 4 persoonlijke beschermingsmiddelen

Beschrijving oplossing

Tijdens de werkzaamheden wordt er gebruik gemaakt persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Bij het werken met metaalbewerkingsvloeistof is huidcontact de belangrijkste blootstellingsroute. De kans op inademing is doorgaans gering omdat er met emulsies wordt gewerkt, maar door verneveling kan inademing toch een risico worden. Huidcontact is, ondanks alle getroffen voorzieningen zeker niet altijd te voorkomen. Vandaar dat men handschoenen dient te dragen. Belangrijk is wel dat de handschoenen bestendig zijn tegen de metaalbewerkingsvloeistof. De handschoenen moeten in ieder geval zijn goedgekeurd volgens EN 374. Geschikte handschoenen zijn de handschoenen van butylrubber.
Naast de keuze van het materiaal is het ook belangrijk om na te gaan of er nog andere gevaren of voorwaarden zijn bij de werkzaamheden. Bijvoorbeeld is er sprake van snijgevaar of is vingergevoeligheid van belang. Met de leverancier kan gezocht worden naar een juist assortiment.

Voorbeeld van goede handschoenen:

            nitril 3


Oplossing voor

Huidblootstelling aan metaalbewerkingsvloeistof.

Beoogde effecten

Arbo / ergonomie effect:

  • Geen huidblootstelling (handen) aan metaalbewerkingsvloeistof.

 

Kenmerken

Veiligheid:

  • LET OP: Het is niet toegestaan handschoenen te dragen bij het boren, frezen of verspanen. Dit omdat de handschoen, en daarmee de hand/arm gegrepen kan worden door de draaiende delen.

 

Invoering

Invoeringstermijn:

  • De producten zijn al op de markt te verkrijgen.


Aanschafkosten:

  • Circa € 4,- per stuk


Mogelijke leveranciers:

  • O.a. Wiltec, 3M, Intersafe-Groeneveld

 

Achtergrondinformatie