Impregneren asbesthoudende onderdelen

Type oplossing

Technisch
Plaats arbeidshygiënische strategie:

  • 2 afscherming bron

Beschrijving oplossing

Door de asbesthoudende onderdelen te impregneren (dat is het materiaal voorzien van een afdeklaagje) wordt voorkomen dat de asbestvezels vrijkomen. Hierdoor is er nagenoeg geen kans meer op inademing. Men dient natuurlijk altijd voorzichtig te werken om onnodige blootstelling te voorkomen.

Het impregneermiddel kan zowel met een spuitbus worden aangebracht, als ook met een handvernevelaar (plantensproeier).

spuitvernevelaar impregneermiddel

Oplossing voor

Blootstelling van medewerkers aan asbestvezels.

Beoogde effecten

Arbo / ergonomie effect:

  • Geen blootstelling aan asbestvezels.

Efficiency effect:

  • Door het voorkomen dat asbestvezels vrij kunnen komen in de omgevingslucht zal de werkplaats ook niet vervuild raken met asbestvezels. Hierdoor wordt voorkomen dat anderen in de werkplaats in aanraking kunnen komen met de asbestvezels.  

Baten:

  • Geen (dure) schoonmaakacties van de gehele werkplaats na de werkzaamheden met asbest.

Kenmerken

 

Randvoorwaarden

 

Invoering

Invoeringstermijn:

  • De producten zijn al op de markt te verkrijgen.

Mogelijke leveranciers:

  • O.a. Temati, AST, Best bv en DEHACO

Achtergrondinformatie

URL(s), titel

URL(s), webadres / documentnaam

Temati www.temati.com
AST www.ast.nl
Best bv www.bestbv.nl
DEHACO www.dehaco.nl