Instructie werknemers

Type oplossing

 • Organisatorisch
 • Plaats arbeidshygiënische strategie:
  • 3 organisatorische maatregelen

Beschrijving oplossing

Voorlichting aan mensen die tijdens hun werk mogelijk in aanraking kunnen komen met gevaarlijke stoffen.

 • Doel van de voorlichting is:
  • herkennen schadelijke stof;
  • het nemen van de juiste maatregelen;
  • en daarmee het voorkomen van gezondheidsschade en milieuschade.
 • De elementen van de voorlichting zijn:
  • hoe herken je een gevaarlijke stof;
  • wat zijn de gevaren van blootstelling;
  • regelgeving met betrekking tot gevaarlijke stoffen;
  • hoe te handelen bij calamiteiten;
  • aanbeveling of verplichting om PBM’s te gebruiken;
  • gebruik, onderhoud en opslag van PBM’s.

Oplossing voor

Ieder die tijdens het werk wordt of kan worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen.

Beoogde effecten

Arbo / ergonomie effect:

 • Geen aanvullende maatregelen nodig.