Lekbakken

Type oplossing

  • Technisch
  • Plaats arbeidshygiënische strategie:
    • 2 Hulpmiddel

Beschrijving oplossing

Voorkomen dat gevaarlijke stoffen door lekkage een gevaar vormen. Afhankelijk van de gevaaraspecten van de stof kan dit zijn brandgevaar, bijtend/corrosief, maar de vloer kan ook glad worden. Daarnaast dient voorkomen te worden dat gevaarlijke stoffen in het milieu terecht kunnen komen.
Lekbakken zijn er in diverse soorten en maten en dienen afgestemd te worden op de aard van de stof en de hoeveelheid die wordt opgeslagen.

Lekbak voor max. 4 vaten:

Lekbak voor max 4 vaten

Kunststof bak:

Kunstof bak

Lekbak stelling:

Lekbak stelling

Mobiele lekbak:

Mobiele lekbak


Regelgeving opslag in lekbak:

Minder dan 300 liter ruitensproeiervloeistof (vlampunt kleiner dan 40°C) aanwezig in de verkoopruimte: geen lekbak verplicht.

 

Tussen de 300 en 800 liter ruitensproeiervloeistof (vlampunt kleiner dan 40°C) aanwezig in de verkoopruimte: lekbak verplicht.

 

Ruitensproeiervloeistof die op het buitenterrein is opgeslagen moet tegen alle weersomstandigheden bestand zijn en de verpakkingen mogen niet groter zijn dan maximaal 5 liter.

Oplossing voor

Voorkomen verspreiding lekvloeistof in ruimte met kans op brand of gezondheidsschade en schade aan materiaal (bij lekkage corrosieve stoffen). Tevens het voorkomen van bodemverontreiniging.

Invoering

Invoeringstermijn:

  • De producten zijn al op de markt te verkrijgen.

Aanschafkosten:

  • Prijzen lopen zeer uiteen afhankelijk van keuze uitvoering.