Nat reinigen remmen en koppelingsplaten

Type oplossing

Technisch
Plaats arbeidshygiënische strategie:

  • 2 afscherming bron

Beschrijving oplossing

Door het nat reinigen wordt voorkomen dat asbestvezels in de omgevingslucht vrij kunnen komen en dus kunnen worden ingeademd. Al het vrijgekomen materiaal wordt opgevangen in de opvangbak en kan direct worden afgevoerd.

nat reinigen 1  nat reinigen 2

Oplossing voor

Blootstelling van medewerkers aan asbestvezels.

Beoogde effecten

Arbo / ergonomie effect:

  • Geen blootstelling aan asbestvezels.

Efficiency effect:

  • Door het voorkomen dat asbestvezels vrij kunnen komen in de omgevingslucht zal de werkplaats ook niet vervuild raken met asbestvezels. Hierdoor wordt voorkomen dat anderen in de werkplaats in aanraking kunnen komen met de asbestvezels.  

Baten:

  • Geen (dure) schoonmaakacties van de gehele werkplaats na de werkzaamheden met asbest.

Kenmerken

 

Randvoorwaarden

Techniek:

  • Er moeten goede afspraken gemaakt worden over het afvoeren van de opgevangen asbest en over het schoonmaken van de met asbest vervuilde apparatuur.

Invoering

Invoeringstermijn:

  • De producten zijn al op de markt te verkrijgen.

Aanschafkosten:

  • Circa € 800,-

Mogelijke leveranciers:

  • O.a. Overlander, Stokvis-Equipment

Achtergrondinformatie

URL(s), titel

URL(s), webadres / documentnaam

Stokvis-Equipment www.stokvis-equipment.nl
Overlander www.overlander.nl