Oogbescherming (PBM)

Type oplossing


Technisch

  • Plaats arbeidshygiënische strategie:
    • 4 persoonlijke beschermingsmiddelen

Beschrijving oplossing


Tijdens de werkzaamheden wordt er gebruik gemaakt persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Bij het werken met reinigers en ontvetters is er kans op spatten, waardoor weefsel aangetast kan worden. Met name de ogen dienen daarom hiertegen beschermd te worden.

Bescherming van de ogen biedt in ieder geval de zuurbril (ook wel ruimzichtbril genoemd) en de stof en slijpbril.

 Ruimzichtbril:
 ruimzichtbril   

  Stof- en slijpbril:

  slijpbril
                                       

Een veiligheidsbril die nauw aansluit aan het gezicht (dus waar geen spatten via de zijkant in de ogen terecht kunnen komen) is ook goed.

 bril met zijkap  veiligheidsbril

Het gelaatsscherm biedt bescherming van het gehele gezicht en de hals. Het scherm is zowel in polycarbonaat als cellulose acetaat anti-condens verkrijgbaar. Voor de keuze van het materiaal is het daarom belangrijk om na te gaan of er nog andere gevaren of voorwaarden zijn bij de werkzaamheden. Als er bijvoorbeeld ook geslepen wordt is een gelaatscherm van polycarbonaat vereist. Met de leverancier kan gezocht worden naar het juiste type.

 Gelaatsscherm:

 gelaatsscherm
          

Oplossing voor


Oog- en gelaatblootstelling aan reinigers en ontvetters.

Beoogde effecten


Arbo / ergonomie effect:

  • Geen blootstelling (ogen / gelaat) aan reinigers en ontvetters.

 

Invoering


Invoeringstermijn:

  • De producten zijn in zeer ruime mate op de markt te verkrijgen.


Aanschafkosten:

  • Vanaf circa € 6,-


Mogelijke leveranciers:

  • O.a. Wiltec, 3M, Intersafe-Groeneveld

Achtergrondinformatie