Opslag olie & smeermiddelen

Type oplossing


Technisch

  • Plaats arbeidshygiënische strategie:
    • 2 afscherming bron

Beschrijving oplossing


Door ervoor te zorgen dat de opslag van zowel de nieuwe als ook de afgewerkte olie en smeermiddelen in orde is, kan onnodige blootstelling voorkomen worden. Tevens kan voorkomen worden dat deze producten in het milieu terecht kunnen komen door morsen/lekkage etc.

De opslag van gevaarlijke stoffen is geregeld in Publicatieblad Gevaarlijke stoffen deel 15, kortweg PGS-15 genoemd. De olie en smeermiddelen vallen onder categorie 3: Brandbare vloeistoffen. Daarnaast vallen de producten ook nog onder de definitie van vloeibare bodembedreigende stoffen. Er dienen daarom maatregelen getroffen te worden om te zorgen dat bij lekkage er geen olie in de bodem terecht kan komen. Voorbeelden hiervan zijn lekbakken en een vloeistofdichte vloer. Een opslagvoorziening moet zodanig zijn geconstrueerd dat gelekt of gemorst product niet uit de voorziening kunnen stromen.
De opvangvoorziening moet voldoende bestand zijn tegen de opgeslagen gevaarlijke stoffen en er mogen zich geen openingen bevinden die rechtstreeks in verbinding staan met de riolering. De opvangcapaciteit moet tenminste 110% van de inhoud van de grootste verpakking, doch als het meer is minimaal 10% van de inhoud van alle verpakkingen bedragen.


Nieuwe olie/smeermiddelen
De olie en smeermiddelen worden aangevoerd met tankauto’s. Vanuit een centraal vulpunt, voorzien van lekbak, voor al deze middelen worden de voorraadtanks gevuld. Ook deze staan in een lekbak. Vanuit hier worden de afnamepunten (via de haspel) in de werkplaats gevoed.

 Centraal vulpunt:

 centraal vulpunt

 Voorraadtanks:

 voorraad tanks

                                     
Op deze manier is een zeer goede en veilige opslag gemaakt voor olie en smeermiddelen.

Vaten nieuwe olie
De olievaten dienen ook opgeslagen te worden op een manier dat er geen kans is dat er bij lekkage olie in het milieu terecht komt.
Een goed manier is in een speciale opvangbak.

 speciale opvangbak

De keuze van de opvangbak hangt natuurlijk af van het aantal te plaatsen vaten.  Er is voor elke situatie wel een oplossing op de markt.

 div olie opvangbakken
Van boven naar beneden: Opvangbak voor 1 vat (van 200 liter), voor 2 en voor 4 vaten

  afgewerkte olie

Afgewerkte olie
Hiervoor geldt hetzelfde als voor de nieuwe olie in vaten. Duidelijk aangeven dat het om afgewerkte olie gaat.

Algemene opmerking: De werkplaats is géén opslagplaats/magazijn. Beperk daar de voorraad tot het minimum dat nodig is.

Oplossing voor


Gevaarlijke situaties voor mens en milieu bij calamiteiten.

Beoogde effecten


Arbo / ergonomie effect:

  • Voorkomen dat bij een calamiteit (lekkage, brand e.d.) er een extra gevaar is voor mens en milieu doordat de stoffen niet op een veilige manier zijn opgeslagen.


Baten:

  • Schoner werken.
  • Minder gevaar voor uitglijden (door gemorste olie)

Invoering


Invoeringstermijn:

  • De producten zijn al op de markt te verkrijgen.


Mogelijke leveranciers:

  • O.a. Hiltra, Kokmilieuopslagsystemen, Oil Control Systems.

Achtergrondinformatie

Hiltra: www.hiltra.com

Kokmilieuopslagsystemen: www.kokmilieu.nl

Oil Control Systems: www.oilcontrolsystems.com