Opslag koelvloeistof

Type oplossing

Technisch

  • Plaats arbeidshygiënische strategie:
    • 2 afscherming bron

 

Beschrijving oplossing

Door ervoor te zorgen dat de opslag van zowel de nieuwe als ook de afgewerkte koelvloeistof in orde is, kan onnodige blootstelling voorkomen worden. Tevens kan voorkomen worden dat deze producten in het milieu terecht kunnen komen door morsen/lekkage etc.

De opslag van gevaarlijke stoffen is geregeld in Publicatieblad Gevaarlijke stoffen deel 15, kortweg PGS-15 genoemd. De koelvloeistof vallen onder categorie 9: milieugevaarlijke stoffen. Er dienen daarom maatregelen getroffen te worden om te zorgen dat bij lekkage er geen koelvloeistof in de bodem terecht kan komen. Voorbeelden hiervan zijn lekbakken en een vloeistofdichte vloer. Een opslagvoorziening moet zodanig zijn geconstrueerd dat gelekt of gemorst product niet uit de voorziening kunnen stromen.
De opvangvoorziening moet voldoende bestand zijn tegen de opgeslagen gevaarlijke stoffen en er mogen zich geen openingen bevinden die rechtstreeks in verbinding staan met de riolering. De opvangcapaciteit moet tenminste 110% van de inhoud van de grootste verpakking, doch als het meer is minimaal 10% van de inhoud van alle verpakkingen bedragen


Nieuwe koelvloeistof
De koelvloeistof wordt aangevoerd met tankauto’s. Vanuit een centraal vulpunt, voorzien van lekbak, voor al deze middelen worden de voorraadtanks gevuld. Ook deze staan in een lekbak. Vanuit hier worden de afnamepunten (via de haspel) in de werkplaats gevoed.

 Centraal vulpunt:

 centraal vulpunt

 

  Voorraadtanks:

 voorraad tanks

 

Op deze manier is een zeer goede en veilige opslag gemaakt voor koelvloeistof.

Vaten nieuwe koelvloeistof
De vaten met koelvloeistof dienen ook opgeslagen te worden op een manier dat er geen kans is dat er bij lekkage olie in het milieu terecht komt.
Een goed manier is in een speciale opvangbak.

speciale opvangbak

De keuze van de opvangbak hangt natuurlijk af van het aantal te plaatsen vaten.  Er is voor elke situatie wel een oplossing op de markt.

div olie opvangbakken
 

Van boven naar beneden: Opvangbak voor 1 vat (van 200 liter), voor 2 en voor 4 vaten

afgewerkte olie

Afgewerkte koelvloeistof
Hiervoor geldt hetzelfde als voor de nieuwe olie in vaten. Duidelijk aangeven dat het om afgewerkte koelvloeistof gaat.

Algemene opmerking: De werkplaats is géén opslagplaats/magazijn. Beperk daar de voorraad tot het minimum dat nodig is.

 

Oplossing voor

Gevaarlijke situaties voor mens en milieu bij calamiteiten.

 

Beoogde effecten

Arbo / ergonomie effect:

  • Voorkomen dat bij een calamiteit (lekkage, brand e.d.) er een extra gevaar is voor mens en milieu doordat de stoffen niet op een veilige manier zijn opgeslagen.


Baten:

  • Schoner werken.
  • Minder gevaar voor uitglijden (door gemorste olie).

 

Invoering

Invoeringstermijn:

  • De producten zijn al op de markt te verkrijgen.


Mogelijke leveranciers:

  • O.a. Hiltra, Kokmilieuopslagsystemen

 

Achtergrondinformatie

Hiltra: www.hiltra.com

Kokmilieuopslagsystemen: www.kokmilieu.nl