Ruimteventilatie

Type oplossing


Technisch

 • Plaats arbeidshygiënische strategie:
  • 1 wegnemen/beperking bron

Beschrijving oplossing


Ventilatie van werkruimten d.m.v. een mechanisch ventilatiesysteem (ventilatoren, inblaas- en uitblaasopeningen).

Oplossing voor


Ophoping van stof in binnen situaties; in aanvulling op overige maatregelen. Daarnaast is ventilatie noodzakelijk om gassen en dampen af te voeren.
Voor kantoren is 40 tot 80 m³/h per persoon aan verse lucht nodig en voor werkplaatsen hangt dit af van de werkzaamheden en voorzieningen.

Beoogde effecten


Arbo / ergonomie effect:

 • Het effect van ruimteventilatie op de blootstelling van werknemers is vaak zeer beperkt, omdat de stofconcentraties in de lucht vlak bij de bron (het voertuig, de machine) alsnog hoog blijven.
 • Hinderlijke geluidsproductie ventilatiesysteem, hoger energieverbruik t.b.v. verwarming, mogelijk tochtklachten t.g.v. de grote ventilatiecapaciteit die vereist is.
 • Frissere atmosfeer.


Baten:

 • Minder schoonmaakkosten omdat de ruimtes minder vervuilen.

Randvoorwaarden


Techniek:

 • De ventilatie kan zowel op natuurlijke wijze (ventilatieopeningen) als mechanisch (ventilator) gerealiseerd worden. De eerste manier is uiteraard het goedkoopste.
  Plaatselijke afzuiging en andere maatregelen dicht op de bron hebben altijd de voorkeur, want die verkleinen de noodzaak tot ruimteventilatie.

Invoering


Invoeringstermijn:

 • In nauwe samenwerking met, c.q. door een installatiebureau voor ventilatiesystemen. Goede instructie van het personeel t.a.v. het gebruik, en/of automatisch aan- en afslaande systemen installeren.


Aanschafkosten:

 • Investering: Aanschaf- en installatiekosten kunnen sterk variëren (afhankelijk capaciteit). Hierbij komen nog de extra energiekosten (m.n. extra verwarmingskosten).

 

Achtergrondinformatie

Informatie en leveranciers ventilatiesystemen: www.koudeenluchtbehandeling.nl

Fosterventilatie: www.fosterventilatie.nl

HVAC: www.hvac.nl

Maatregelen dieselrook - Ruimteventilatie: Dieselrook ruimteventilatie