Schoner lasproces

Type oplossing

Technisch

  • Plaats arbeidshygiënische strategie:
    • 1 wegnemen/beperking bron

 

Beschrijving oplossing

Door het kiezen van een schoner lasproces kan de vorming van lasrook sterk worden vermindert. Hierdoor zal de kans op blootstelling ook sterk afnemen. Dit heeft dan weer tot gevolg dat er minder zware aanvullende maatregelen getroffen moeten worden.

In onderstaande tabel staat globaal weergegeven hoeveel stof er vrij kan komen bij de verschillende lasprocessen.

Lasrook tabel

Bron tabel: Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL)

Het uitgangspunt van de Verbetercheck lasrook is dat als de concentratie onder 1 mg/m³ ligt dat dan ook de concentratie van eventueel aanwezige schadelijke bestanddelen, zoals chroom(VI), ook onder hun afzonderlijke grenswaarden liggen. Er hoeft dan geen nader onderzoek naar die componenten uitgevoerd te worden.

Oplossing voor

Blootstelling van de medewerkers aan lasrook.

 

Beoogde effecten

Arbo / ergonomie effect:

  • Geen blootstelling aan lasrook.

 

Randvoorwaarden

Techniek:

  • Men moet voldoende opgeleid zijn voor deze betere lastechnieken.

 

Invoering

Invoeringstermijn:

  • Kan per direct.


Aanschafkosten:

  • Afhankelijk van de gekozen oplossing.