Vervuilde onderdelen schoonmaken voor het lassen

Type oplossing


Technisch

  • Plaats arbeidshygiënische strategie:
    • 1 wegnemen/beperking bron

Beschrijving oplossing


Het vooraf verwijderen van verontreinigingen: de op het te lassen metaal aanwezige verontreinigingen (bijvoorbeeld deklagen, olie, smeer, primer, e.d.) moeten zoveel mogelijk voorafgaand aan het lassen verwijderd te worden. Indien men dit niet doet kunnen er tijdens het lassen (zeer) schadelijke dampen/gassen vrijkomen van deze verontreinigingen.

Oplossing voor


Blootstelling van de medewerkers aan schadelijke stoffen afkomstig van de vervuiling op de te lassen onderdelen.

Beoogde effecten


Arbo / ergonomie effect:

  • Geen blootstelling aan andere schadelijke bestanddelen dan lasrook.

Randvoorwaarden


Techniek:

  • Geen schadelijke schoonmaakmiddelen gebruiken indien mogelijk. Anders voorzorgsmaatregelen treffen, zoals de juiste handschoenen gebruiken. Welke dat zijn staat op het Veiligheidsinformatieblad van het schoonmaakmiddel.
  • Bij schuren: indien sprake is van stofvorming een stofmasker “snuitje”dragen.

Invoering


Invoeringstermijn:

  • Kan per direct.


Aanschafkosten:

  • Afhankelijk van het gekozen schoonmaakmiddel.