Vloeistof tijdig vervangen

Type oplossing

Technisch

  • Plaats arbeidshygiënische strategie:
    • 3 organisatorische maatregelen

 

Beschrijving oplossing

Periodiek verversen van de MBV om zo de vervuiling uit het systeem te halen. Schoon MBV leidt tot minder gezondheidsproblemen en beter onderhoud van machines en werkstukken.
Een hieraan gelijkende maatregel is het verlengen van de levensduur (standtijd) van de MBV. Hierbij is het van belang om alle verontreinigingen in het systeem te voorkomen en de samenstelling van de emulsie constant te houden. Er zijn technieken voor handen die de standtijd kunnen verlengen tot wel 2 tot 3 jaar. Daarna dient de MBV vervangen/ververst te worden.  

Om de levensduur te verlengen zijn goede afspraken nodig over het onderhoud van MBV. De leverancier kan hierbij ondersteuning verlenen. Een schema kan zijn:
Dagelijks: visuele controle (kleur/geur/vervuiling/hoeveelheid)
Wekelijks: concentratie meten (badsterkte); pH; temperatuur
Periodiek bepalen hoeveelheid bacteriën (KVE)

Oplossing voor

Blootstelling van medewerkers aan schadelijke metaalbewerkingsvloeistoffen.

Beoogde effecten

Arbo / ergonomie effect:

  • Verlagen kans op gezondheidsklachten door MBV.


Efficiency effect:

  • Minder verbruik, minder afval, beter onderhoud machines.

 

Invoering

Invoeringstermijn:

  • Kan geïmplementeerd worden vanaf de eerstvolgende verversingsronde van het MBV.