Voorlichting en Instructie Brandstoffen

Type oplossing

  • Technisch
  • Plaats arbeidshygiënische strategie:
  • 3 Organisatorische maatregel

 

Beschrijving oplossing

Voorlichting en instructie  is nodig om de medewerkers te leren hoe zij de controlerondes moeten lopen, en waar zij op moeten letten. Denk hierbij ook aan de “snuffelrondes” voor LPG, waarbij de medewerker op basis van reuk LPG-lekkages kan ontdekken. De resultaten van deze rondes moet men vermelden in het installatieboek.
De medewerkers moeten ook weten wat de risico’s zijn van de op het station aanwezige gevaarlijke stoffen. Hiertoe moeten zij weten hoe een Veiligheidsinformatieblad gelezen moet worden en welke PBM’s men moet dragen bij normaal gebruik en bij calamiteiten.

Het OOTW, Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor Tankstations en Wasbedrijven, heeft branchegerichte opleidingen ontwikkeld (www.ootw.nl)

De oliemaatschappijen verzorgen ook bedrijfsinterne opleidingen.

Het is de taak van de werkgever dat (nieuwe) werknemers geïnstrueerd worden over veilig werken.

Oplossing voor


Blootstelling van medewerkers aan gevaarlijke stoffen. Voorkomen milieudelicten.

Door een goede werkmethode en de voorzieningen op de juiste manier te gebruiken kan blootstelling voorkomen worden. Door tijdig lekkages te signaleren wordt voorkomen dat schadelijke stoffen in het milieu terecht kunnen komen.

 

Beoogde effecten

Arbo / ergonomie effect:

  • Milieu effect: voorkomen van bodem-, lucht- en grondwaterverontreiniging door lekkages.
  • Arbo effect: voorkomen blootstelling en krijgen van kennis over de risico’s van brandstoffen.

 

Baten:

  • Vakbekwaamheid bevordert veilig, gezond en efficiënt werken.

 

Invoering

Invoeringstermijn:

  • Direct.  Voorlichtingsmateriaal is ruimschoots op de markt te verkrijgen.

 

Aanschafkosten:

  • Hangt sterk af van de uitvoering en of de training intern of extern gegeven wordt.

Mogelijke leveranciers:

OOTW: www.ootw.nl