Voorlichting en instructie schoonmaak middelen

Type oplossing

 • Technisch/organisatorisch/overig
 • Plaats arbeidshygiënische strategie:
  • 1 wegnemen/beperking bron
  • 2 afscherming bron
  • 3 organisatorische maatregelen
  • 4 persoonlijke beschermingsmiddelen

Beschrijving oplossing

Voorlichting en instructie  is nodig om de betrokkenen op de risico’s te wijzen van de (gevaarlijke) schoonmaakmiddelen, en aan te geven welke werkmethode de voorkeur heeft en op welke wijze de voorzieningen en PBM gebruikt moeten worden.

Het OOTW, Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor Tankstations en Wasbedrijven, heeft branchegerichte opleidingen ontwikkeld

(www.ootw.nl)

De oliemaatschappijen verzorgen ook bedrijfsinterne opleidingen.

Het is de taak van de werkgever dat (nieuwe) werknemers geïnstrueerd worden over veilig werken.

Voorlichting        Instructie

Oplossing voor

Blootstelling van medewerkers aan gevaarlijke stoffen.

Door een goede werkmethode en de voorzieningen op de juiste manier te gebruiken kan blootstelling voorkomen worden.

Beoogde effecten

Arbo / ergonomie effect:

 • Geen blootstelling aan gevaarlijke stoffen. 
 • Door de werknemer bewust te laten worden van de gevaren/risico’s van gevaarlijke stoffen én een goede werktechniek aan te leren tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden, kan blootstelling worden voorkomen.

Baten:

 • Vakbekwaamheid bevordert veilig, gezond en efficiënt werken.

Invoering

Invoeringstermijn:

 • Direct.  Voorlichtingsmateriaal is ruimschoots op de markt te verkrijgen.

Aanschafkosten:

 • Hangt sterk af van de uitvoering en of de training intern of extern gegeven wordt.

Mogelijke leveranciers:

OOTW: (www.ootw.nl)