Voorlichting en onderricht

Type oplossing


Overig

 • Plaats arbeidshygiënische strategie:
  • 3 organisatorische maatregelen

Beschrijving oplossing


Tijdens de werkzaamheden kan er gebruik gemaakt worden van diverse technieken (werkmethoden), voorzieningen (afzuiging, ventilatie) en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Voorlichting en onderricht is nodig om de betrokkenen op de risico’s te wijzen, aan te geven welke werkmethode de voorkeur heeft en op welke wijze de voorzieningen en PBM gebruikt moeten worden.

Oplossing voor


Blootstelling van medewerkers aan stof, omdat zij niet op de juiste manier werken of niet op de juiste manier hun PBM gebruiken.
Door een goede werkmethode en de voorzieningen op de juiste manier te gebruiken kan stofvorming en de blootstelling hieraan beperkt worden.

Beoogde effecten


Arbo / ergonomie effect:

 • Minder blootstelling aan stof.
 • Door de werknemer een goede werktechniek aan te leren tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden, wordt de stofbelasting verminderd.


Baten:

 • Vakbekwaamheid bevordert veilig, gezond en efficiënt werken.
 • Veranderd gedrag is niet de enige opbrengst van een training. Tijdens de training komen altijd ook belemmeringen naar boven; mensen geven aan waarom het moeilijk is het gedrag te veranderen.  Door deze informatie op te pakken en er optimaal gebruik van te maken kan een continu verbeteringsproces in gang worden gezet.

Kenmerken


Specificaties:

 • Pimex filmpjes zijn een goed hulpmiddel bij training en voorlichting.

Randvoorwaarden


Omgeving:

 • Mogelijk meerdere trainingen nodig binnen bedrijf.
 • Aansluiten bij dagelijkse praktijk.
 • Training laten uitvoeren door extern bureau.
 • Ontwikkeling van nieuwe werkmethoden maakt het regelmatig opfrissen van kennis en vakbekwaamheid noodzakelijk.
 • Ruimte om training te geven.

Invoering


Invoeringstermijn:

 • Direct.  Voorlichtingsmateriaal is ruimschoots op de markt te verkrijgen.


Aanschafkosten:

 • Hangt sterk af van de uitvoering en of de training intern of extern gegeven wordt.


Mogelijke leveranciers:

 • Intern: de preventiemedewerker
 • Extern: O.a. ArboNed/KeurCompany,
 • Voor PBM: Wiltec, 3M, Intersafe-Groeneveld

Achtergrondinformatie

365 KeruCompany: www.365.nl

Wiltec: www.wiltec.nl

3M: solutions.3mnederland.nl

Intersafe Groeneveld: www.intersafe-groeneveld.nl