Voorschoot (PBM)

Type oplossing

Technisch

  • Plaats arbeidshygiënische strategie:
    • 4 persoonlijke beschermingsmiddelen

Beschrijving oplossing

Tijdens de werkzaamheden wordt er gebruik gemaakt van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Bij het werken met accu’s is huidcontact de belangrijkste blootstellingsroute. Accuzuur heeft een zeer lage dampspanning waardoor het slecht verdampt. De kans op inademing is daarom gering. Huidcontact is, ondanks alle getroffen voorzieningen zeker niet altijd te voorkomen. Een accu kan bijvoorbeeld beschadigd zijn en tijdens het vullen kan men morsen of spatten. Vandaar dat men een voorschoot dient te dragen. Belangrijk is dat de voorschoot bestendig moet zijn tegen zuren.

Zuurbestendige voorschoten zijn meestal van PVC.

Naast de keuze van het materiaal is het ook belangrijk om na te gaan of er nog andere gevaren of voorwaarden zijn bij de werkzaamheden. Met de leverancier kan gezocht worden naar een juist assortiment.

voorschort

Voorbeeld van goede voorschoot

Oplossing voor

Huidblootstelling accuzuur.

Beoogde effecten

Arbo / ergonomie effect:

  • Geen huidblootstelling (romp en benen) aan accuzuur.

Invoering

Invoeringstermijn:

  • De producten zijn al op de markt te verkrijgen.


Aanschafkosten:

  • Circa €7,- per stuk


Mogelijke leveranciers:

  • O.a. Wiltec, 3M, Intersafe-Groeneveld

Achtergrondinformatie