Zuurbril/Gelaatsscherm (PBM)

Type oplossing

Technisch

  • Plaats arbeidshygiënische strategie:
    • 4 persoonlijke beschermingsmiddelen

Beschrijving oplossing

Tijdens de werkzaamheden wordt er gebruik gemaakt van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Bij het werken met accu’s is er kans op spatten, waardoor weefsel aangetast kan worden, met kans op onherstelbare schade (blindheid). Daarom dienen de ogen hiertegen beschermd te worden.

Bescherming van de ogen biedt in ieder geval de zuurbril (ook wel ruimzichtbril genoemd) en de stof en slijpbril.

 

ruimzichtbril      slijpbril
Ruimzichtbril                                 Stof- en slijpbril


Naast de ruimzichtbril of stof- en slijpbril kan gebruik worden gemaakt van een gelaatsscherm. Het gelaatsscherm biedt bescherming van het gehele gezicht en de hals. Het scherm is zowel in polycarbonaat als cellulose acetaat anti-condens verkrijgbaar. Voor de keuze van het materiaal is het daarom belangrijk om na te gaan of er nog andere gevaren of voorwaarden zijn bij de werkzaamheden. Als er bijvoorbeeld ook geslepen wordt is een gelaatsscherm van polycarbonaat vereist. Met de leverancier kan gezocht worden naar het juiste type.

gelaatsscherm
Gelaatsscherm.

Oplossing voor

Oog- en gelaatblootstelling aan accuzuur.

Beoogde effecten

Arbo / ergonomie effect:

  • Geen blootstelling (ogen / gelaat) aan accuzuur.

 

Invoering

Invoeringstermijn:

  • De producten zijn in zeer ruime mate op de markt te verkrijgen.


Aanschafkosten:

  • Ruimzichtbril: circa € 5,- per stuk
  • Gelaatsscherm: circa € 15,- per stuk


Mogelijke leveranciers:

  • O.a. Wiltec, 3M, Intersafe-Groeneveld

Achtergrondinformatie