Luchtgordijn Shop

Type oplossing

  • Technisch
  • Plaats arbeidshygiënische strategie: 2 afscherming bron

 

Beschrijving oplossing

Aanbrengen luchtgordijn bij werkruimten waarbij deuren langdurig open moeten staan. Een luchtgordijn beperkt het warmte- en energieverlies en verbetert daarmee het comfort in de werkruimte.
In principe kan bij iedere bedrijfsdeur een luchtgordijn worden toegepast. Het aanbrengen van een luchtgordijn is met name interessant bij deuren die langdurig open moeten staan; met name in de shop.

luchtgordijn

Oplossing voor


Beperken warmte- en energieverlies uit de werkruimte en verbeteren van het comfort in de werkruimte.

Beoogde effecten

Arbo / ergonomie effect:

  • Een comfortabel en stabiel klimaat mits er geen andere verstorende factoren zijn.
  • Medewerkers werken efficiënter in een comfortabel klimaat.

Baten:

  • Lagere stookkosten door minder warmte- en energieverlies

Randvoorwaarden

Techniek:

  • Er moet ruimte aanwezig zijn boven de betreffende deur om het luchtgordijn op te hangen of om het gordijn naast de deur te plaatsen.

Invoering

Invoeringstermijn:

  • Houd in geval van nieuwbouw rekening met het aanbrengen van een luchtgordijn.
  • Ook bij verbouw of andere aanpassingen aan het bedrijfspand is er gelegenheid om een luchtgordijn aan te brengen.

Aanschafkosten:

  • Vanaf €620

Mogelijke leveranciers:

  • Diverse