Taakroulatie en werk en rusttijden

Type oplossing

  • Organisatorisch
  • Plaats arbeidshygiënische strategie: 3 organisatorische maatregelen

Beschrijving oplossing

Medewerkers wisselen taken in een warme werkruimte (temperatuur hoger dan 26 ºC) of koude buitenruimte of onverwarmde werkruimte  onder de 15 ºC (boven nul) af met taken in een koele(re) werkruimte van 23 ºC of 24 ºC dan wel warmere binnenruimte.  Op deze manier blijft het werk gevarieerd en blijven medewerkers fit en gemotiveerd.
In een bedrijf met breed opgeleide medewerkers is het toepassen van taakroulatie mogelijk.

In elk bedrijf is het aanpassen van werk- en rusttijden mogelijk.

Oplossing voor

Langdurig aaneengesloten werken in een te warme omgeving (temperatuur hoger dan 26 ºC).

Werken in de buitenruimte of onverwarmde werkruimte onder de 15 ºC (boven nul).

Beoogde effecten

Arbo / ergonomie effect:

  • Beperken verblijf in een te warme of te koude omgeving waardoor medewerkers fitter en gemotiveerder blijven.
  • Medewerkers hebben meer variatie in hun werk.

Baten:

  • Medewerkers blijven gemotiveerd waardoor de productiviteit stijgt.

Randvoorwaarden

Techniek:

Bij warmte:

  • Zorg voor een koele pauzeruimte, bijvoorbeeld een ruimte met een goede koelunit of met extra ventilatie.
  • Stel in de pauzes gekoelde frisdrank of sportdrank ter beschikking.


Bij koude:

  • Stel in de pauzes warme dranken ter beschikking.

Invoering

Invoeringstermijn:

  • In overleg met medewerkers taakroulatie invoeren, dit kan op korte termijn gerealiseerd worden.

Aanschafkosten:

  • n.v.t.