Aanvullende verlichting, hefbrug/smeerkuil

Type oplossing

  • Technisch
  • Plaats arbeidshygiënische strategie: 2 hulpmiddelen

Beschrijving oplossing

De lichtbron onder de hefbrug of in de smeerkuil belicht de bodem van het voertuig.  

licht onder hefbrug

Oplossing voor

Handelingen:

  • Werken op slecht verlichte werkplek

Beoogde effecten

Arbo / ergonomie effect:

  • De werkplek is beter verlicht en de werknemer kan taak beter en veiliger uitvoeren.

Overig: 

  • Hogere productiviteit van de medewerker, zowel kwalitatief als kwantitatief.
  • Om in een smeerkuil het gevaar voor verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand of explosie te voorkomen moet de afzuiginstallatie minstens 30 seconden in werking zijn voordat de verlichting kan worden ingeschakeld. Dit wordt via de schakelaar automatisch geregeld. De elektrische installatie in de inspectieput mag geen gebreken vertonen en moet periodiek onderhouden en gekeurd worden. De smeerkuil kan een vochtige ruimte zijn en daarom moeten de gebruikte lampen van juiste beschermingsklasse zijn (bijv. veilige spanning en/of druipwaterdicht IP21).

 

Kenmerken

 

Randvoorwaarden

 

Invoering

Invoeringstermijn:

  • Kort

Aanschafkosten:

  • Afhankelijk van uitvoering ca. € 600

Mogelijke leveranciers:

URL(s), titel URL(s) Webadres
Andriessengroep www.andriessengroep.nl
Hella  www.hella.nl
Overlander www.overlander.nl

   

Achtergrondinformatie