Zonwering

Type oplossing

 

 • Technisch
 • Plaats arbeidshygiënische strategie: 2 afscherming bron

Beschrijving oplossing


Aanbrengen zonwering voor het raam van werkruimten om opwarming van de ruimte te beperken en zo het comfort in de werkruimte goed te beheersen. Buitenzonwering is daarbij effectiever dan binnenzonwering.
In principe kan bij ieder raam zonwering worden toegepast. Het aanbrengen van zonwering is met name interessant bij ramen op het oosten, zuiden en westen omdat de intensiteit van de zoninstraling daar het hoogste is.

Oplossing voor


Het te warm worden in de werkruimten door het binnenkomend zonlicht (=warmte), waardoor het minder comfortabel wordt.

Beoogde effecten


Arbo / ergonomie effect:

 • Een comfortabel en stabiel klimaat mits er geen andere verstorende factoren zijn.
 • Medewerkers zijn productiever in een als comfortabel ervaren klimaat.

 Baten:

 • Hogere productiviteit van de medewerker, zowel kwalitatief als kwantitatief.

Kenmerken

 

Randvoorwaarden


Techniek:

 • Binnenzonwering kan in vrijwel alle gevallen eenvoudig worden aangebracht.
  Buitenzonwering kan in veel gevallen ook worden aangebracht maar de installatie daarvan is complexer.

Invoering


Invoeringstermijn:

 • In geval van nieuwbouw dient direct rekening gehouden te worden met zonwering, met name in het geval van buitenzonwering.
 • In bestaande panden is binnenzonwering eenvoudig aan te brengen, de installatie van buitenzonwering is daar ook mogelijk, maar complexer.

Mogelijke leveranciers:

 • Diverse