Daglichttoetreding

Type oplossing

  • Technisch
  • Plaats arbeidshygiënische strategie: 2 hulpmiddelen

Beschrijving oplossing

Een werkruimte moet voldoende toetreding van daglicht hebben. In een kantoor of showroom is dit vaak via normale ramen te realiseren. In de garage is dit vaak niet eenvoudig te realiseren. De daglichttoetreding hier kan bijvoorbeeld via ramen in de deur gebeuren. Een andere oplossing voor voldoende daglicht in de werkruimte zijn daglichttoetredingen via het dak (bijvoorbeeld: dakkoepel, bovenlicht of moderne daglichtsystemen).

Rolluiken en vouwdeuren met daglichttoetreding:.
rol & vouw   
 

Daglichtsysteem Solatube:
solatube

Oplossing voor

Onvoldoende daglicht in werkruimte

Beoogde effecten

Arbo / ergonomie effect:

  • De werkruimte is comfortabeler verlicht.
  • Hogere productiviteit van de medewerker, zowel kwalitatief als kwantitatief.

Overig:

  • Door het gebruikmaken van daglicht kun de energiekosten voor de verlichting verlaagt worden.
  • Door intensive zonnestraling op de  ramen, de dakkoepels of bovenlichten kan de ruimte opgewarmd worden. Dit kan klimaatproblemen opleveren. Ook zouden hinder door spiegeling en belending kunnen optreden. Daardoor kan zonwering noodzakelijk zijn. Bij moderne daglichtsysteem zijn deze problemen niet zo groot.

 

Kenmerken

Specificaties:

  • Afhankelijk systeem

 

Randvoorwaarden

 

Invoering

Invoeringstermijn:

  • Lange termijn

Aanschafkosten:

  • Variabel, afhankelijk van te nemen maatregelen

Bijkomende kosten: 

  • Mogelijk advies van een extern deskundige

Mogelijke leveranciers:

URL(s), titel URL(s) Webadres
Techcomlight Daglichtsystemen  www.techcomlight.nl
Crawford  www.crawfordsolutions.nl
Energiecentrum www.energiecentrum.nl

 

Trefwoorden

Daglicht, verlichting