Isolatie pand

Type oplossing

  • Technisch
  • Plaats arbeidshygiënische strategie: 2 afscherming bron

Beschrijving oplossing

Het aanbrengen van isolatiemateriaal tussen binnen- en buitenmuur en onder het dak van het bedrijfspand om afkoeling van de ruimte te beperken. Op die manier kan het comfort in de werkruimte beter beheerst worden.
In vrijwel alle muren en onder alle daken kan isolatiemateriaal worden aangebracht.

Isolatieplaten uit cellulose:

iso 1   

Isolatie tussen buiten- en binnenmuur:

iso 2                           

Oplossing voor

Beperken afkoeling van de werkruimte en het voorkomen van temperatuurverschillen in de werkruimte. Daarmee kan het klimaat in de werkruimte beter beheerst worden.

Beoogde effecten

Arbo / ergonomie effect:

  • Een comfortabel en stabiel klimaat mits er geen andere verstorende factoren zijn.
  • Medewerkers zijn productiever in een als comfortabel ervaren klimaat.

Baten:

  • Hogere productiviteit medewerkers, zowel kwalitatief als kwantitatief

Randvoorwaarden

Techniek:

  • In vrijwel alle muren en onder alle daken kan isolatiemateriaal worden aangebracht.

Invoering

Invoeringstermijn:

  • Houd in geval van nieuwbouw rekening met isolatiemogelijkheden.
    Ook bij verbouw of andere aanpassingen aan het bedrijfspand is er gelegenheid om isolatiemateriaal aan te brengen.

Mogelijke leveranciers:

  • Diverse