Taakroulatie

Type oplossing

 

  • Organisatorisch
  • Plaats arbeidshygiënische strategie: 3 organisatorische maatregelen

Beschrijving oplossing


Medewerkers wisselen taken in een warme werkruimte (temperatuur hoger dan 26 ºC) af met taken in een koele(re) werkruimte van 23 ºC of 24 ºC.  Op deze manier blijft het werk gevarieerd en blijven medewerkers fit en gemotiveerd.
In een bedrijf met breed opgeleide medewerkers is het toepassen van taakroulatie mogelijk.

Oplossing voor


Langdurig aaneengesloten werken in een te warme omgeving (temperatuur hoger dan 26 ºC).

Beoogde effecten


Arbo / ergonomie effect:

  • Beperken verblijf in een te warme omgeving waardoor medewerkers fitter en gemotiveerder blijven.
  • Medewerkers hebben meer variatie in hun werk.

Baten:

  • Medewerkers blijven gemotiveerd waardoor de productiviteit stijgt.

Kenmerken

 

Randvoorwaarden


Techniek:

  • Zorg voor een koele pauzeruimte, bijvoorbeeld een ruimte met een goede koelunit of met extra ventilatie.
  • Stel in de pauzes gekoelde frisdrank of sportdrank ter beschikking.

Invoering


Invoeringstermijn:

  • In overleg met medewerkers taakroulatie invoeren, dit kan op korte termijn gerealiseerd worden.

Aanschafkosten:

  • n.v.t.