Verlichting werkruimte

Type oplossing

  • Technisch
  • Plaats arbeidshygiënische strategie: 2 hulpmiddelen

Beschrijving oplossing

De werkruimte moet goed verlicht worden. Het plaatsen van lichtbronnen (bijv. moderne Hoogfrequent TL-verlichting) in de werkplaats of kantoor zorgt voor voldoende lichtsterkte op de werkplek. Van een goede verlichting is sprake als er aan bepaalde lichttechnische kwaliteitskenmerken voldaan wordt.

De belangrijkste kenmerken zijn:

• een voldoende verlichtingsniveau,
• niet flikkerende lampen,
• een goede en zekere oriëntatie op de werkplaats, in de werkomgeving en in de ruimte.

Ook het schoonmaken van de verlichtingsarmaturen eens per jaar zorgt voor een betere verlichting.

goed verlicht   tesonline 1 

tesonline 2
 
Voorbeeld van goede verlichting
lux 
Op deze plaatjes is te zien dat door het goed plaatsen van de verlichting er op de werkplekken de juiste hoeveelheid lux aanwezig is.

 

Oplossing voor

Onvoldoende licht op in werkruimte

Beoogde effecten

Arbo / ergonomie effect:

  • De werkruimte is beter verlicht en de werknemer kan taak beter en veiliger uitvoeren

Overig:

  • Het opnieuw doorlichten van de verlichting kan ook nog energiebesparingen opleveren. Bijvoorbeeld het vervangen van gloeilampen en halogeenspots door spaarlampen of LED-verlichting levert een besparing op van 80%. Vervanging van ouderwetse TL-verlichting door moderne TL-buizen, levert een energiebesparing van 40% op en verdient zich binnen ongeveer een jaar terug. Door het aanbrengen van een reflector bij een TL-bak verdubbelt de lichtopbrengst zodat er nog maar de helft van het aantal TL-buizen nodig is.

Kenmerken

Specificaties:

  • Afhankelijk systeem

Randvoorwaarden

 

Invoering

Invoeringstermijn:

  • Middel tot lange termijn

Aanschafkosten:

  • Variabel, afhankelijk van te nemen maatregelen

 

Bijkomende kosten:

  • Mogelijk advies van een externe verlichtingsdeskundige.

Mogelijke leveranciers:

 

Achtergrondinformatie

 

URL(s), titel

URL(s), webadres / documentnaam

Energiecentrum

http://www.energiecentrum.nl

Total Energy Solutions B.V. (TES)

www.tes-online.nl