Verwarmen ruimte

Type oplossing

 

  • Technisch
  • Plaats arbeidshygiënische strategie: 2 afscherming bron

Beschrijving oplossing


Verwarmen van een werkruimte zodat de temperatuur goed beheerst kan worden en de medewerkers zich prettig voelen en optimaal productief zijn.
Er zijn verschillende mogelijkheden van verwarming. Er kan verwarming van de gehele werkruimte plaatsvinden of plaatselijke verwarming van de werkplek. Voor vrijwel iedere situatie is er een mogelijkheid van verwarming, met verschillende toepassingen, bijvoorbeeld een stralingspaneel. 

Stralingspaneel:

stralingspaneel

 

Oplossing voor


Blootstelling van medewerkers aan een onprettig ervaren, lage temperatuur.

Beoogde effecten


Arbo / ergonomie effect:

  • Een werkplek met een prettig klimaat.
  • Medewerkers zijn productiever.

Baten:

  • Besparing op energiekosten in geval van lokale verwarming van de werkplek ten opzichte van verwarming van de gehele werkruimte. Het aanbrengen van een klokschakelaar en het kritisch omgaan met de ingesteld temperatuur verhoogt de besparing op de energiekosten.

Kenmerken

 

Randvoorwaarden


Techniek:

  • Diverse, in vrijwel alle gevallen is er een eenvoudige en passende oplossing.

Invoering


Invoeringstermijn:

  • In veel situaties op korte termijn in te voeren.

Aanschafkosten:

  • Variabel. Kosten zijn afhankelijk van de toegepaste methode van verwarming.

Mogelijke leveranciers:

  • Diverse