Zonwering

Type oplossing

  • Technisch
  • Plaats arbeidshygiënische strategie: 2 afscherming bron

Beschrijving oplossing

Aanbrengen zonwering voor het raam van werkruimten om opwarming van de ruimte te beperken en zo het comfort in de werkruimte goed te beheersen. Buitenzonwering is daarbij effectiever dan binnenzonwering.
In principe kan bij ieder raam zonwering worden toegepast. Het aanbrengen van zonwering is met name interessant bij ramen op het oosten, zuiden en westen omdat de intensiteit van de zoninstraling daar het hoogste is.

Oplossing voor

Het te warm worden in de werkruimten door het binnenkomend zonlicht (=warmte), waardoor het minder comfortabel wordt.

Beoogde effecten

Arbo / ergonomie effect:

  • Een comfortabel en stabiel klimaat mits er geen andere verstorende factoren zijn.
  • Medewerkers zijn productiever in een als comfortabel ervaren klimaat.

Baten:

  • Hogere productiviteit medewerkers, zowel kwalitatief als kwantitatief.

Randvoorwaarden

Techniek:

  • Binnenzonwering kan in vrijwel alle gevallen eenvoudig worden aangebracht. Buitenzonwering kan in veel gevallen ook worden aangebracht maar de installatie daarvan is complexer.

Invoering

Invoeringstermijn:

  • Hou in geval van nieuwbouw rekening met het aanbrengen van zonwering, bij voorkeur buitenzonwering, omdat deze effectiever is.
  • Ook bij verbouw of andere aanpassingen aan het bedrijfspand is er gelegenheid om zonwering aan te brengen.

Mogelijke leveranciers:

  • Diverse