Beheersing watertemperatuur

Type oplossing

Technisch/organisatorisch
Wegnemen bron

Beschrijving oplossing

Voorkomen dat het aantal legionellabacteriën in het water boven de actiewaarde van 100 KVE komt door temperatuurbeheersing. 
De legionellabacterie kan zich explosief vermenigvuldigen in watersystemen met een temperatuur van 25 - 45 °C. Onder de 20°C vermenigvuldigt de bacterie zich nauwelijks en boven de 55 °C wordt de bacterie gedood. Dit betekent dat door een goede beheersing van de temperatuur van de watersystemen voorkomen kan worden dat de legionellabacterie zich dusdanig kan vermeerderen dat deze boven de actiegrens van 100 KVE/l uitkomt.
Hierbij valt te denken aan boilers afstellen op een temperatuur > 70 °C  of het (periodiek) verhogen van de temperatuur van proceswater tot boven de 60 °C. In andere gevallen zal de temperatuur van watersystemen < 20 °C moeten worden nagestreefd. Zie Branchenorm Handleiding Legionella-veiligheid autowasbedrijven blz 10.

Oplossing voor

Mogelijk ontstaan van veteranenziekte bij de medewerkers en klanten

Beoogde effecten

Arbo / ergonomie effect:

  • voorkomen veteranenziekte bij medewerkers en klanten

Kenmerken

 

Randvoorwaarden: Een Legionellabeheersplan

Organisatie:

  • Legionellabeheersplan. Dit betekent dat naar aanleiding van de RI&E en/of de nadere inventarisatie is aangetoond dat watersystemen in het kritische gebied komen. Voor het opstellen van een beheersplan kunt u zelf gebruik maken van de Handleiding legionella-veiligheid autowasbedrijven of een KIWA gecertificeerd bureau inschakelen. Voor het jaarlijks laten uitvoeren van de onderzoeken van watermonsters dient een gecertificeerd laboratorium ingeschakeld te worden.

Techniek:

  • Het meten en vastleggen van watertemperaturen zoals vastgesteld in het legionellabeheersplan.

 

Invoering

Invoeringstermijn:

  • direct

Aanschafkosten:

Bijkomende kosten:

Mogelijke leveranciers:

Achtergrondinformatie