Desinfecteren industriewater systemen

Type oplossing

Arbeidshygiënisch

  • bronbestrijding
  • technisch

 

Beschrijving oplossing

Het verwijderen van legionella uit watersystemen.

Thermisch:
Het doden van bacteriën door verhitting. Dit kan door permanent of periodiek verhitten van watersystemen (> 60°C).

Chemisch:
Het met behulp van chemicaliën doden van bacteriën. Dit wordt meestal in overleg met een gespecialiseerde firma gedaan.

Verversen systeem:
Het verversen van het watersysteem voordat legionellabacteriën in grote hoeveelheden voorkomen.

 

Oplossing voor

Legionella besmette industriewatersystemen

Beoogde effecten

Arbo / ergonomie effect:

  • Voorkomen veteranenziekte bij medewerkers en klanten

 

Randvoorwaarden

Organisatie:

Techniek:

  • Vastgelegd in legionellabeheersplan

 

Invoering

Bijkomende kosten:

  • Analyse kosten

 

Achtergrondinformatie

Branchenorm Handleiding Legionella-veiligheid autowasbedrijven:www.arbomobiel.nl

Arbosite FNV Bondgenoten: www.arbobondgenoten.nl

VROM: www.vrom.nl

SZW: www.szw.nl

Arbeidsinspectie: www.arbeidsinspectie.nl

Tipkaart Legionella:

Tipkaart Legionella (pdf)

Uitgever: Bijlage Handleiding Legionella-veiligheid autowasbedrijven

Overige literatuur:

AI-32 Legionella (niet gratis)

Uitgever: SDU uitgevers

ISSO publicatie 55.1 (niet gratis)

Uitgever: ISSO  Rotterdam

Arbobesluit 4.87 b