Legionellaheersplan

Type oplossing

Organisatorisch

Beschrijving oplossing

Het voorkomen van legionella besmettingen door middel van beheersmaatregelen.
In een inventarisatie worden de legionella gevoelige punten vastgelegd.
Indien mogelijk worden aansluitend maatregelen getroffen om deze permanent op te lossen. Denk hierbij aan het verwijderen van dode leidingen of het verhogen van boilertemperaturen.
Als dit  niet mogelijk blijkt wordt een beheersplan opgesteld met daarin de periodiek maatregelen die genomen worden en hoe dit wordt geborgd. Hierbij wordt niet naar een permanente oplossing gezocht maar wordt met maatregelen de concentratie zo laag mogelijk gehouden.
Zie de Branchenorm Handleiding Legionella-veiligheid autowasbedrijven.

Oplossing voor

Mogelijk met legionella besmette watersystemen

Beoogde effecten

Arbo / ergonomie effect:

  • Voorkomen veteranenziekte bij medewerkers en klanten

Randvoorwaarden

Organisatie:

  • RI&E, inventarisatie en legionellabeheersplan
    Deze inventarisatie is een nadere inventarisatie van biologische agentia binnen de RI&E.
    In de legionella inventarisatie  is gedocumenteerd waar en hoe groot risico’s zijn.
    De plannen om deze risico’s structureel te verkleinen vormen het beheersplan.

Invoering

Invoeringstermijn:

  • Na uitvoering inventarisatie

Aanschafkosten:

Achtergrondinformatie

Branchenorm Handleiding Legionella-veiligheid autowasbedrijven: http://www.arbomobiel.nl

Arbosite FNV Bondgenoten: http://www.arbobondgenoten.nl

VROM: http://www.vrom.nl

SZW: http://www.szw.nl

Arbeidsinspectie: http://www.arbeidsinspectie.nl

Literatuur:

Tipkaart Legionella (pdf)
Uitgever: BOVAG/CNV/FNV/De Unie
AI-32 Legionella (niet gratis)
Uitgever: SDU uitgevers
ISSO publicatie 55.1  (niet gratis)
Uitgever: ISSO  Rotterdam
Arbobesluit 4.87 b