P3-masker

Type oplossing

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Beschrijving oplossing

Het voorkomen van legionella besmettingen door het dragen van een geschikt ademhalingsbeschermingsmiddel.

Oplossing voor

Situaties waarbij kans is op inademing van nevels van mogelijk met legionella besmet water. Dit kan voorkomen als de leidingen moeten worden gereinigd of verder onderhoud moet worden gepleegd.

Beoogde effecten

Arbo / ergonomie effect:

  • Voorkomen veteranenziekte bij medewerkers en klanten

Kenmerken

Specificaties:

  • Persoonlijke beschermingsmiddelen, in dit geval adembescherming omdat legionella alleen via de longen in het lichaam kan binnendringen. Deze adembescherming moet voldoen aan de klasse FF P3 volgens de norm EN149:2001. Dit kan een halfgelaatsmasker zijn of een volgelaatsmasker. De keuze is afhankelijk van de te verwachten kans op blootsteliing aan legionella. Een volgelaatsmasker biedt een betere bescherming (factor 20x) dan een halfgelaatsmasker. Een P3-snuitje (wegwerpmasker) is niet geschikt als beschermingsmiddel bij onderhoudswerkzaamheden en werkzaamheden in situaties waarbij de installaties nog niet veilig zijn verklaard. 
  • Het gebruik van PBM’s moet worden gezien als een tijdelijke noodmaatregel en is geen structurele oplossing
  • P3-masker (vol- en halfgelaatsmasker)

 

 volgelaatsmasker 2   halfgelaatsmasker

Randvoorwaarden

Organisatie:

Techniek:

  • Instructie omgaan met adembescherming

Invoering

Invoeringstermijn:

  • Direct na opstellen beheersplan

Aanschafkosten:

  • Halfgelaatsmaskers: vanaf circa 20 euro. Hierbij komen nog de filters.
    Volgelaatsmaskers: vanaf circa 100 euro. Hierbij komen nog de filters.

 

Mogelijke leveranciers:

Wiltec: www.wiltec.nl

Groeneveld-Intersafe: www.groeneveld-intersafe.nl

3M: solutions.3mnederland.nl

 

Achtergrondinformatie

Branchenorm Handleiding Legionella-veiligheid autowasbedrijven: http://www.arbomobiel.nl

Arbosite FNV Bondgenoten: http://www.arbobondgenoten.nl

VROM: http://www.vrom.nl

SZW: http://www.szw.nl

Arbeidsinspectie: http://www.arbeidsinspectie.nl

 Literatuur:

Tipkaart Legionella (pdf)
Uitgever: BOVAG/CNV/FNV/De Unie
AI-32 Legionella (niet gratis)
Uitgever: SDU uitgevers
ISSO publicatie 55.1 (niet gratis)
Uitgever: SDU uitgevers
Arbobesluit 4.87 b