Systeemcontrole

Type oplossing

Arbeidshygiënische strategie, organisatorisch

Beschrijving oplossing

Het op basis van een legionellabeheersplan periodiek zelf controleren van watersystemen. Dit is bedoeld voor watersystemen die niet aan de temperatuursvoorschriften kunnen voldoen. Het is dan een onderdeel van het legionella beheersplan en wordt vaak gezien als de eindcontrole op het goed functioneren van het legionellabeheersplan

Oplossing voor

Mogelijk ontstaan van veteranenziekte bij de medewerkers en klanten

Beoogde effecten

Arbo / ergonomie effect:

  • Voorkomen veteranenziekte bij medewerkers en klanten

Randvoorwaarden

Organisatie:

  • RI&E,  Legionella-inventarisatie en eventueel -beheersplan

Techniek:

  • Monsterneming bij punten waar de gewenste temperatuur niet kan worden bereikt.Deze punten zijn vastgelegd in het legionellabeheersplan. Bemonstering wordt meestal uitgevoerd door de onderzoekende instantie.

Invoering

Invoeringstermijn:

  • Na vaststelling legionellabeheersplan

Aanschafkosten:

Een globale kostenraming bij uitbesteding wordt door VROM op hun site gegeven:  http://www.vrom.nl

Hier worden ook de analyse kosten vermeld.

Mogelijke leveranciers:

Alex Stewart Bioconsult: http://www.bioconsult.nl/water.htm

KWR:  http://www.kwrwater.nl/legionella.aspx

CAG (Consult Air Group) BV:  http://cag.nl

Klimacare Arbo-technisch adviesbureau:  http://www.klimacare.nl

 

Achtergrondinformatie

Branchenorm Handleiding Legionella-veiligheid autowasbedrijven:  http://www.arbomobiel.nl

Arbosite FNV Bondgenoten: http://www.arbobondgenoten.nl

VROM: http://www.vrom.nl

SZW: http://www.szw.nl

Arbeidsinspectie: http://www.arbeidsinspectie.nl

Literatuur:

Tipkaart Legionella (pdf)
Uitgever: BOVAG/CNV/FNV/De Unie
AI-32 Legionella (niet gratis)
Uitgever: SDU uitgevers
ISSO publicatie 55.1  (niet gratis)
Uitgever: ISSO  Rotterdam
Arbobesluit 4.87 b