Thermisch desinfecteren waterleiding systemen

Type oplossing

Arbeidshygiënisch - Bronbestrijding

 

Beschrijving oplossing

Het met heet water (> 60 °C) schoonmaken van waterleidingen.
De uitvoering wordt beschreven  in het legionella beheersplan.
Voor het wekelijks desinfecteren van waterleidingen wordt de temperatuur gemeten bij de uitstroomopening afhankelijk van de hier gemeten temperatuur moet de uitstroomopening een bepaalde tijd geopend zijn.
Branchenorm Handleiding Legionella-veiligheid autowasbedrijven  blz 43.

 

Oplossing voor

Legionella besmette leidingwatersystemen

Beoogde effecten

Arbo / ergonomie effect:

  • Voorkomen veteranenziekte bij medewerkers en klanten

 

Randvoorwaarden

Organisatie:

Techniek:

  • Beschreven in Legionellabeheersplan

 

Invoering

Invoeringstermijn:

  • Na vaststellen Legionellabeheersplan

Aanschafkosten:

  • Afhankelijk van installatie en wijze van uitvoering

 

Achtergrondinformatie

Literatuur:

Branchenorm Handleiding Legionella-veiligheid autowasbedrijven (pdf)

Uitgever: BOVAG/CNV/FNV/De Unie

Tipkaart Legionella:

Tipkaart Legionella (pdf)

Uitgever: BOVAG/CNV/FNV/De Unie

Overige literatuur:

AI-32 Legionella (niet gratis)

Uitgever: SDU uitgevers

ISSO publicatie 55.1 (niet gratis)

Uitgever: ISSO  Rotterdam

Arbobesluit 4.87 b