Taakvariatie


Type oplossing

Soort belasting: werkhoudingen, zwaar tillen, duwen en trekken.

Beschrijving oplossing

Fysieke belasting leidt sneller tot overbelasting en klachten als een taak langer duurt. Door belastende taken af te wisselen met andere taken blijft het werk langer gezond. In elk tankstation met meer medewerkers is afwisseling door taakroulatie mogelijk. Door taakvariatie is het werk ook uitdagender en leuker voor werknemers en nemen de betrokkenheid, klantvriendelijkheid en productiviteit toe.

Tip bij invoeren taakroulatie:

  • Voer vooraf overleg met medewerkers, zodat er draagvlak is voor het uitvoeren van taakroulatie.
  • Niet iedere medewerker wil of kan alle taken uitvoeren. Houd hier rekening mee bij de invoering. Voorkom dat medewerkers die graag variatie willen niet kunnen variëren, omdat een andere medewerker niet wil afwisselen en daar geen goede motivatie voor heeft.  
  • Fysiek belastend werk dat in aanmerking komt voor taakroulatie is: kassawerk, magazijnwerk en schoonmaken. Bij kassawerk is een goede afwisseling minimaal iedere 2 uur. Bij magazijnwerk en schoonmaakwerk minimaal ieder uur.


Invoering

  • Effectiviteit oplossing: bredere inzetbaarheid, medewerkers blijven beter gemotiveerd, waardoor de productiviteit en klantvriendelijkheid stijgt.
  • Kosten: tijd om medewerkers in te werken op verschillende taken.
  • Snelheid invoeren: korte termijn.