Voorlichting


Type oplossing

Soort belasting: werkhoudingen, zwaar tillen, duwen en trekken.

Beschrijving oplossing

Cartoon

Een goed ingerichte werkplek en goede hulpmiddelen zijn noodzakelijke voorwaarden voor gezond werken. Medewerkers behoren werkplek en hulpmiddelen dan ook goed te gebruiken, anders heeft de goede werkplek geen zin. Door voorlichting te geven leren medewerkers de werkplek en hulpmiddelen goed instellen en gebruiken. Dit voorkomt overbelasting en houdt medewerkers gezond.

Tips bij het geven van voorlichting:

 • Bied voorlichting aan bij indiensttreding en herhaal dit periodiek.
 • Geef bij voorlichting aan:
  • Wat de risico’s zijn en waar ze zich bevinden.
  • Wat medewerkers zelf kunnen doen (en wat juist niet) om de lichamelijke belasting gezond te houden.
  • Dat u verwacht dat ze dat ook doen.
  • Wat medewerkers moeten doen als ze toch lichamelijke klachten krijgen (bijv. melden aan leidinggevenden of afspraak maken met  de bedrijfsarts tijdens het spreekuur).
 • Besteed bij voorlichting expliciet aandacht aan werkhouding, het gebruik van de hulpmiddelen, te snel werken en hersteltijd. Hieronder wordt verder op deze punten ingegaan.

 • Te snel werken leidt meestal tot meer fysieke belasting. Geef als leidinggevende precies aan wat medewerkers moeten doen. En wat niet. Zodanig dat het past in een werkdag, zonder gehaast te werken en daarmee ook het lichaam over te belasten. Laat ze bij hun werk gebruik maken van de beschikbare hulpmiddelen.
 • Bij lichamelijke belasting hoort ook herstel. In een tankstation, waarbij niet overal een officiële lunchpauze is, is het risico tot te weinig herstel sterk aanwezig. Geef medewerkers aan dat op een werkdag herstel ook nodig is. Bij langdurig staand werk is het nodig dat medewerkers zittend het werk kunnen doen. Is dat niet mogelijk, dan moet een medewerker ieder uur minimaal 5 á 10 minuten kunnen zitten. Geef medewerkers de mogelijkheid een hoge stoel bij kassawerk te gebruiken.  
 • Schoonmaken in een tankstation kan lichamelijk zwaar zijn. Met de juiste hulpmiddelen en voorlichting over houding kunnen medewerkers het schoonmaakwerk prima gezond uitvoeren. Gebruik bij voorlichting hierover de tips van de schoonmakersbranche. Die zijn ook goed toe te passen bij schoonmaken in een tankstation.
 • Als je kunt kiezen is duwen beter dan trekken. Bij het duwen kun je werken met je gehele lichaam en de kracht die je zet kan goed verdeeld worden over het gehele lichaam. De belasting van de schoudergewrichten is bij duwen gunstiger dan bij trekken omdat de schouders in een gunstigere stand staan.
 • Gebruik bij de voorlichting de instructie voor het gebruik van de stoel bij kassawerk.
 • Als werkgever heb je de plicht medewerkers voor te lichten en aan te spreken als ze zich niet aan de afspraken houden. Als medewerker heb je de plicht het geleerde toe te passen, zodat je ook op lange termijn inzetbaar blijft. Voorlichting is dus tweerichtingsverkeer.

 

Invoering

 • Effectiviteit oplossing: medewerkers weten wat ze zelf kunnen en moeten doen om gezond te werken.
 • Kosten: de tijd die nodig is voor het organiseren en geven van de voorlichting.
 • Snelheid invoeren: korte termijn.

 

Achtergrondinformatie