Voorlichting en training

Oplossing

Soort belasting: alle soorten

Beschrijving oplossing

Foto's:

Voorlichting en training 1 Voorlichting en training 2

Een goede werkplek met de juiste hulpmiddelen is een belangrijke voorwaarde om gezond te kunnen werken. Maar daarmee ben je er nog niet. De medewerkers moeten de hulpmiddelen natuurlijk ook goed gebruiken. Dat gaat niet vanzelf, zeker niet als de medewerkers nog jong en sterk zijn en nog geen klachten hebben. Denk bij voorlichting en training dan ook vooral aan motivatie. Als medewerkers het nut en de noodzaak van gezond werken inzien, is de kans een stuk groter dat ze het ook duurzaam gaan doen. En als ze complimenten krijgen over hun gezonde gedrag, motiveert dat om het te blijven doen.


Invoering

  • Effectiviteit oplossing: medewerkers weten hoe ze zich gezond moeten gedragen en zijn gemotiveerd om dat vol te houden.
  • Kosten: kosten van degene die voorlichting en training geeft.
  • Snelheid invoeren: middellange termijn.


Achtergrondinformatietekst


Training fysieke belasting: een complete training-on-the-job waarbij medewerkers leren hoe ze het beste kunnen omgaan met lichamelijke belasting. En waarbij ze handige tips en adviezen krijgen om beter met hun lichaam om te gaan.