Voorlichting


Type oplossing

Soort belasting: werkhoudingen, zwaar tillen, duwen en trekken.


Beschrijving oplossing

Foto:  Zie opmerking bij foto’s bij de maatregel voorlichting tankstations

Geen foto beschikbaar in wasstraat.


Als medewerkers arbo-risico’s lopen moeten ze daarover voorgelicht worden. Het is daarbij vooral belangrijk te vertellen wat ze kunnen doen om de risico’s te verminderen en hun werk gezond te blijven doen. Een aantal tips die bij voorlichting aan de orde kunnen komen.


Tips voor medewerkers bij tillen:

 

 • Gebruik tilhulpmiddelen als die voorhanden zijn.
 • Til altijd met twee handen en zorg dat beide voeten op de vloer staan.
 • Voorkom dat je rug moet draaien, sta recht voor het te tillen voorwerp.
 • Til nooit meer dan 25 kg tegelijk.
 • Luister naar je lichaam, forceer niet bij klachten.
 • Wissel af met collega’s als je lang achter elkaar moet tillen.


Tips bij duwen of trekken (palletwagen, spullen op kar met wielen):

 

 • Breng de last langzaam op gang.
 • Met 2 handen duwen of trekken is beter dan met 1 hand.
 • Duwen is minder belastend dan trekken.
 • Zijn er drempels? Gebruik een drempelgoot of vraag of er een aangeschaft kan worden.


Tips bij ongemakkelijke houdingen:

 

 • Voorkom langdurig in een ongemakkelijke houding te staan of zitten. Wissel af door tussendoor even een andere houding aan te nemen.
 • Werk je langere tijd laag bij de grond? Breng de last omhoog en als dat niet mogelijk is: Gebruik een monteurskruk of kniebeschermers.
 • Het van binnen uitzuigen van een auto gaat vaak samen met veel bukken. Gebruik je tweede hand om te steunen en zo de onderrug te ontlasten.


Invoering

 • Effectiviteit oplossing: medewerkers weten wat de risico’s zijn en hoe ze gezond kunnen werken.
 • Kosten: de tijd die nodig is voor het geven van voorlichting
 • Snelheid invoeren: korte termijn.