Handschoenen (PBM)

Type oplossing

Technisch

Plaats arbeidshygiënische strategie:

  • 4 persoonlijke beschermingsmiddelen

Beschrijving oplossing

Tijdens de werkzaamheden wordt er gebruik gemaakt persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Bij het werken met lijmen en kitten, en dan met name de 2-componentenlijm, is huidcontact de belangrijkste blootstellingsroute. Huidcontact is bij het werken met lijm, ondanks alle getroffen voorzieningen, zeker niet altijd te voorkomen. Vandaar dat men handschoenen dient te dragen. Belangrijk is wel dat de handschoenen bestendig zijn tegen de gebruikte middelen. Daarnaast moet de monteur wel met de handschoenen aan zijn werkzaamheden nog kunnen uitvoeren. Draagcomfort is daarom zeer belangrijk.

Handschoenen van butyl rubber en nitril rubber zijn in ieder geval bestendige tegen de lijmen en kitten.

Naast de keuze van het materiaal is het ook belangrijk om na te gaan of er nog andere gevaren of voorwaarden zijn bij de werkzaamheden. Bijvoorbeeld is er sprake van snijgevaar of is vingergevoeligheid van belang. Met de leverancier kan gezocht worden naar een juist assortiment.

Aantal voorbeelden van goede handschoenen:

 nitril 3 nitril 4

 

Oplossing voor

Huidblootstelling 2-componenten lijm (en kitten).

Beoogde effecten

Arbo / ergonomie effect:

  • Geen huidblootstelling (handen) aan lijmen en kitten.

Invoering

Invoeringstermijn:

  • De producten zijn al op de markt te verkrijgen.


Aanschafkosten:

  • Vanaf circa € 2,- per paar.


Mogelijke leveranciers:

  • O.a. Wiltec, 3M, Intersafe-Groeneveld

Achtergrondinformatie