Minder schadelijk product

Type oplossing

Technisch

Plaats arbeidshygiënische strategie:

  • 1 wegnemen/beperking bron

Beschrijving oplossing

Wegnemen van de bron. Op dit moment zijn er nog géén goede vervangers/alternatieven voor de 2-componentenlijmen. De huidige professionele polyurethaanlijmen hebben allemaal een harder die de schadelijke isocyanaten bevat. Dat er nog geen minder schadelijk alternatief is komt door de zeer hoge eisen die aan de lijmverbinding worden gesteld.

Het vinden van een minder schadelijk alternatief moet daarom een samenspel zijn van de branche en de lijmfabrikanten.

Oplossing voor

Blootstelling van medewerkers aan schadelijke lijmen.

Beoogde effecten

  • Arbo / ergonomie effect: Geen aanvullende maatregelen nodig.