Ruimteventilatie

Type oplossing

Technisch

Plaats arbeidshygiënische strategie:

 • 2 afscherming bron

Beschrijving oplossing

Beschrijving oplossing Ventilatie van werkruimten d.m.v. een mechanisch ventilatiesysteem (ventilatoren, inblaas- en uitblaasopeningen).

Oplossing voor

Ophoping van uitdampende oplosmiddelen in binnen situaties; in aanvulling op overige maatregelen. Daarnaast is ventilatie een mogelijkheid om de concentratie stof in de lucht, afkomstig van mechanische bewerkingen, te verminderen.

Voor kantoren is 40 tot 80 m³/h per persoon aan verse lucht nodig en voor werkplaatsen hangt dit af van de werkzaamheden en voorzieningen.

Beoogde effecten

Arbo / ergonomie effect:

Het effect van ruimteventilatie op de blootstelling van werknemers is vaak zeer beperkt, omdat de vrijkomende concentratie niet direct bij de bron (het te lijmen oppervlak) wordt weggezogen, waardoor men tijdens de werkzaamheden in een hoge concentratie damp zou kunnen komen te staan. Dit is sterk afhankelijk van de hoeveelheid vluchtige verbindingen in de lijmen. In de moderne professionele lijmen is dit al minder dan voorheen.

  Randvoorwaarden

  Techniek:

  • De ventilatie kan zowel op natuurlijke wijze (ventilatieopeningen) als mechanisch (ventilator) gerealiseerd worden. De eerste manier is uiteraard het goedkoopste.

   Plaatselijke afzuiging en andere maatregelen dicht op de bron hebben altijd de voorkeur, want die verkleinen de noodzaak tot ruimteventilatie.

   

  Invoering

  Invoeringstermijn:

  • In nauwe samenwerking met, c.q. door een installatiebureau voor ventilatiesystemen. Goede instructie van het personeel t.a.v. het gebruik, en/of automatisch aan- en afslaande systemen installeren.

  Aanschafkosten:

  • Investering: Aanschaf- en installatiekosten kunnen sterk variëren (afhankelijk capaciteit). Hierbij komen nog de extra energiekosten (m.n. extra verwarmingskosten).

  Achtergrondinformatie

  Informatie en leveranciers ventilatiesystemen: www.koudeenluchtbehandeling.nl

  Fosterventilatie: www.fosterventilatie.nl

  HVAC: www.hvac.nl